Ferienhaus - Imkerei
Familie Josef Andrä
Klein Klein 25, A-8452 Großklein
Tel u. Fax: 03456 2469
Mobil: 0664 76 20 471
E-Mail: andrae-josef@gmx.net
www.ferienhaus-imkerei-andrae.at